توضیحات پروژه

بانک جامع اطلاعات آموزشگاهی زونکن، با هدف معرفی مراکز آموزشی سراسر کشور به علاقه مندان در کمترین زمان و با کامل ترین اطلاعات شروع  به کار رفته است. هویت بصری این استارت آپ توسط تیم هویت بصری خانه برندینگ پارالل طراحی شده است. در لوگوی طراحی شده برای استارت آپ زونکن چند نکته مورد توجه است. نکته اول، رنگ لوگو است. رنگ لوگوی زونکن قرمز است. قرمز رنگ هیجان و شور و اشتیاق و جسارت است. با توجه به این که تیم زونکن متشکل از جوانان با انگیزه است، این رنگ انتخاب مناسبی برای لوگو ست. قرمز رنگی ست که سریع چشم هارا خیره می کند. نکته دوم، نوع طراحی لوگوی زونکن است که ترکیبی از تایپوگرافی یا ورد مارک و نماد یا لترمارک است. در واقع یک لوگوی ترکیبی. تایپوگرافی ساده و در عین حال جذاب زونکن و با توجه به این که سایت زونکن مجموعه ای از اطلاعات آموزشگاه های موسیقی، زبان، فنی حرفه ای و غیره است؛ نماد زونکن هم تداعی کننده مجموعه ای از اطلاعات مفید و جامع است. این ترکیب به خوبی می تواند  برند و هدف را در ذهن ببیننده تداعی کند.

جزئیات پروژه

  • کارفرما: بانک اطلاعات آموزشگاهی زونکن
  • تاریخ: ۶ شهریورماه ۱۳۹۵
  • دسته بندی: طراحی هویت بصری
  • وب سایت: zounkan.com
فهرست