پروژه طراحی هویت بصری 1724

توضیحات پروژه

یکی از مشکلات اساسی شهروندان، حل مشکلات و رفع نیازهای خدماتی در شهرهاست. کیفیت، قیمت و سرعت همواره مدنظر بوده ، ولی یافتن آن از دغدغه های همیشگی است.

چگونه میتوان خدمتی را از یک سرویس دهنده مطمئن با قیمت مناسب ودرزمان کوتاه درخواست کرد؟ همواره با مشکلاتی در این مسیر مواجه می شویم که به صورت مختصر به چند مورد آن اشاره می نمائیم:
۱- یافتن یک سرویس دهنده مطمئن و توانا همواره سخت و محدود است.
۲- نمی توان به آسانی از قیمت مناسب با در نظر گرفتن کیفیت مطلوب، مطمئن شد.
۳- خدمات درخواستی مورد نیاز روزمره در منزل و محل کار بسیار متنوع است.
۴- ساعات کار سرویس دهندگان محدود به زمان های مشخصی می باشد.
۵- خدمات و سرویس علیرغم نیاز به سرعت ولی به دلایل متعددی با کندی ارائه می شود.
۶- بعضی از سرویس دهندگان در مقابل خدمات، تضمین لازم را نمی دهند.
اینک مرکز خدمات ۱۷۲۴ با بررسی مشکلات و راهکارهای اساسی توانسته است با ایجاد مرکزی که به صورت ۲۴ ساعته انواع خدمات را که در این مرحله بیش از ۱۰۰ نوع خدمت مورد نیاز شهروندان می باشد را با کیفیت و قیمت مناسب ارائه دهد.
متقاضیان اعم از بخش های مسکونی، اداری و دولتی با یک تماس و یا از طریق وب سایت و اپلیکیشن، هرگونه خدمات درخواستی خود را به صورت ۲۴ ساعته درخواست کرده و مجریان منتخب و برتر ما بدون اتلاف وقت سرویس مورد نیاز را ارائه خواهند داد. متقاضیان دیگر نیاز نیست برای هر نوع خدمت درخواستی یک شماره تماس داشته باشند و همواره نگران کیفیت، تضمین و قیمت خدمات باشند.                         اعضای متخصص تیم هویت بصری پارالل، این پروژه را با موفقیت به پایان رسانده است.

جزئیات پروژه

  • کارفرما: مرکز جامع خدمات ۱۷۲۴
  • تاریخ: ۱۹ مهرماه ۱۳۹۴
  • دسته بندی: طراحی هویت بصری
  • وب سایت: www.1724.ir
فهرست